Çevre ve İSG Politikamız


Çevre Politikası

 

Erat Kablo; tüm hizmet ve ürünlerinin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygular; 

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi, 
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı, 
  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, 
  • Yeni yatırım ve projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojiyi kullanarak, mevcut yapıda da mümkün olan ölçüde sürekli iyileştirme yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmeyi, 
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi, 
  • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı, 
  • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemeyi, 

Taahhüt ederiz.